Show this article in:
Nederlands

Veredelaars van Fleuroselect pakken campagne tegen illegale vermeerdering weer op

Na een onderbreking vanwege COVID-19 vorig jaar hebben de bij Fleuroselect aangesloten veredelaars hun campagne tegen de illegale vermeerdering van pot- en perkplanten weer opgepakt. Net als in voorgaande jaren zijn steekproefsgewijs telers bezocht en is gecontroleerd of hun eindproduct in aantallen overeenkwam met de leveringen van stekken. Fleuroselect werkte hiervoor samen met Royalty Administration International, de wereldwijde specialist in kwekersrecht, licentieovereenkomsten en royalty's. Voor 2022 staat een volgende controleronde gepland.

Beeld in hoge resolutie downloaden

Kroatië en Slovenië
In de nasleep van de COVID-19-crisis besloot de organisatie de reikwijdte van de campagne te beperken en zich dit jaar te concentreren op het controleren van telers in Kroatië en Slovenië. In totaal zijn 42 kwekerijen geselecteerd uit een groep bedrijven die de afgelopen jaren reeds op illegale vermeerdering waren betrapt. Deze zijn opnieuw gecontroleerd door Royalty Administration International. Uit de bezoeken bleek dat in Slovenië de helft van de gecontroleerde telers illegaal vermeerderde en dat in Kroatië bijna een op de drie telers niet in staat was om de hoeveelheid planten te rechtvaardigen die op dat moment in productie waren. Telers met illegale vermeerdering kregen een boete bovenop het voldoen van de niet-betaalde royalty's.

Bewustzijn
Fleuroselect-veredelaars onderstrepen dat het belangrijkste doel van de campagne is om de internationale sierteeltsector ervan bewust te maken dat illegale vermeerdering niet wordt getolereerd.
Karol Pawlak, voorzitter van Fleuroselect: “Fleuroselect-veredelaars investeren tot 25% van hun winst in veredeling om innovaties op de markt te kunnen brengen. Nieuwe of verbeterde rassen kunnen op een efficiëntere manier tegen lagere kosten worden geteeld of kunnen tegen hogere verkoopprijzen worden afgezet. Innovaties zorgen voor hogere winstmarges voor de telers en via de licentieafdrachten delen zij op een eerlijke manier mee in de ontwikkelingskosten.”

Vertrouwelijk melden
Er zijn verschillende manieren om het vermoeden van illegale vermeerdering te melden:

  • Bel de speciale tiplijn op +31 (0)85 0645251
  • Stuur een e-mail naar tips@fleuroselect.com
  • Vul het speciaal hiervoor opgestelde formulier in op de Fleuroselect-website.

Alle tips worden verzameld, gescreend en overgedragen aan Royalty Administration International. De tips kunnen vervolgens willekeurig worden opgenomen in een toekomstige controleronde.

2022
Fleuroselect blijft de internationale sierteeltsector duidelijk maken dat illegale plantenvermeerdering niet wordt getolereerd. Volgend jaar is de organisatie van plan om het niveau van de campagne van voor COVID-19 weer op te pakken. De volgende controleronde staat al gepland.