Osteospermum ecklonis Akila Daisy White


Gold Medal Approved Novelty

Akila Daisy White is de eerste F1 hybride Osteospermum van zaad met witte bloemen en gele harten. Bovendien bloeit deze variëteit vroeger en gemakkelijker van de vroege lente tot de late herfst. Akila Daisy White gedijt best in een pot, container of border in een gematigd klimaat. Deze Osteospermum ecklonis heeft talrijke bloemen die overdag openen en ‘s nachts sluiten, en is ideaal om een witte werveling in je tuin aan te brengen.

In detail
Fleuroselect awards a Gold Medal to genuine breakthroughs in breeding. Being the first F1 hybrid Osteospermum from seed in this colour, this newcomer impressed the Fleuroselect judges with its unique, white shade. The jury underlined the advantages for growers and retailers as this white Osteospermum complements the existing range beautifully. Therefore, Akila Daisy White has truly earned its spot in the Fleuroselect Gold Medal gallery.
Market value
Growers and young plant producers will rave about Akila Daisy White as it is seed-raised with a high germination rate, meaning that plants are easy to grow at any time. Moreover, this Osteospermum ecklonis flowers earlier and more freely during its life cycle. Retail can now offer a top-quality series in premium packs as Akila Daisy White complements the existing range perfectly. This appealing newcomer shows an excellent garden performance in pots and bedding, which will finally convince consumers. Akila Daisy White, a wonderful whirl of white in the garden! 
Background information
Osteospermum, commonly named Cape Daisy or African Daisy, is a member of the Asteraceae family. Native to South Africa, they like sunny, well-drained conditions and are considered a tender perennial. The name Daisy comes from “day’s eye” because the flower is only open during the day and closes up at night.

In detail

Fleuroselect kent een Gold Medal toe aan een echte doorbraak in veredeling. Als eerste F1 hybride Osteospermum van zaad in deze tint heeft Akila Daisy White een sterke indruk bij de jury achtergelaten. Gezien het feit dat deze witte Osteospermum ecklonis het bestaande gamma mooi aanvult, zag de jury vooral de voordelen voor de producent en handel. Daarom heeft Akila Daisy White zijn plek in de Fleuroselect Gold Medal galerij meer dan verdiend.

Marktwaarde

Telers en jonge planten producenten zullen opgetogen zijn over Akila Daisy White. Deze nieuwkomer uit zaad heeft een hoge kiemkracht waardoor planten op elk moment makkelijk te produceren zijn. Bovendien bloeit deze Osteospermum ecklonis vroeger en gemakkelijker tijdens zijn levenscyclus. Omdat Akila Daisy White de perfecte aanvulling voor het bestaande gamma is, kan de handel nu een serie van topkwaliteit in premium packs aanbieden. Deze aantrekkelijke nieuwkomer demonstreert een uitmuntende tuinprestatie in bloempotten en –perken, waardoor ook consumenten eenvoudig overtuigd zullen worden. Akila Daisy White, een prachtige witte werveling in de tuin!

Achtergrondinformatie

Osteospermum, Kaapse of Spaanse margriet in de volksmond, behoort tot de Asteraceae familie en komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Deze plant houdt van zonnige, goed gedraineerde omstandigheden en is winterhard tot -2°C. De naam Daisy komt van “day’s eye” omdat de bloem zich overdag opent en ’s nachts weer sluit.

Technische informatie

Noviteit:
Akila Daisy White is de eerste F1 hybrid Osteospermum ecklonis van zaad met witte bloemen en gele harten.
Kleur:
Puur wit, gele harten
Bloem:
Enkel – 5 cm diameter
Bloeitijd:
Vroege lente tot late herfst
Type:
Eenjarige, F1 hybrid, diploid
Toepassing:
Perkplant
Zaad:
+- 60 zaden/gram; kiemkracht 85%
Plant:
Hoogte 45 cm, breedte 45 cm, opgaande ronde plantvorm
Teelt:

Zaai 70 dagen voor uitplantdatum in een goed gedraineerd medium met een pH van 5.8 – 6.2 en EC 0.75 mmhos/cm. Behoud 18°C en 95% relatieve vochtigheid. Kieming vindt plaats na 5-6 dagen. Kweek verder bij 16-21°C overdag en 10-13°C ‘s nachts met een hoge lichtintensiteit. Pas twee weken na het overplanten, B9 (Alar) 2500 ppm/CCC500 toe indien nodig. Handhaaf gemiddelde vruchtbaarheid, een hoog lichtniveau en koele nachten. Plant groen/beknopt in de tuin.

Beplanting:
Op 25 cm x 25 cm afstand op een zonnige plek.

Registratiegegevens

Veredelaar:
PanAmerican Seed
Aanmeldingsnummer:
06/11_1